3S Kale Holding, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor


Gayrimenkul ve enerji alanlarında faaliyet gösteren 3S Kale Holding, kentsel dönüşüm ve jeotermal enerji gibi Türkiye için çok önemli dinamiklerden hareketle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Enerji yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz? Bölgelere göre kapasite dağılımlarını öğrenebilir miyiz?
 
Biz, henüz yeni bir şirketiz. Yenilenebilir enerji alanında çalışıyoruz. Özellikle ‘jeotermal enerji’ üzerinde yoğunlaştık. Ruhsat sahalarımızda araştırma ve sondaj çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydın’da 1, Niğde Bölgesinde 4 adet ruhsat sahamız vardır. Bu sahalarda jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmalarına yatırım yapıyoruz. Aydın ruhsatımızda planladığımız çalışmaları tamamladığımız takdirde, bu bölgeye arama evresinde toplam olarak 20 milyon USD bir yatırım yapmış olacağız. Burada ilk etapta 20 MW bir santral kurduğumuzda bu yatırımın boyutu 2017 itibarıyla 50 milyon dolara çıkacaktır. Niğde sahalarımız jeotermal araştırmalar bakımdan bakirdir. 2016 yılı sonu itibarıyla Niğde bölgesine toplam 7 milyon dolar bir arama yatırımı yapmış olacağız. Niğde bölgesinin jeotermal potansiyeli yeterince bilinmediğinden, buradaki yatırım planlarımızı konuşmak için henüz erkendir.
 
2016 yılı nasıl geçiyor? Bu yıla dair hedefleriniz nelerdir?
Bu yılki hedefimiz; Aydın, İncirliova sahamızda altı adet sondajımızı tamamlayarak bu yörede en az 20 MW bir elektrik santrali oluşturmaktır. Bu yıl içinde Niğde Bölgesindeki sahalarımızda iki adet arama sondajı yapmayı da hedefliyoruz.
 
Yatırım yaptığınız/yapacağınız bölgeleri nasıl belirliyorsunuz?
Ülkemizde özellikle Batı Anadolu’daki Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz Grabenleri ve Çanakkale yöresi sıcak bölgelerdir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu da ise genç volkanik alanlar böyledir. Biz de yatırımlarımızı bu bölgelere göre planlıyoruz.

3S Kale enerji sektöründe nasıl bir yer edinmeyi hedefliyor? Kısa ve uzun vadeli planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
 
3S Kale’nin vizyonu uluslararası alanda önde gelen bir enerji şirketi olmaktır. Bugün itibarıyla jeotermal enerji üretimine yoğunlaşmış olmamıza rağmen, güneş ve rüzgâr gibi diğer yenilenebilir enerji türlerine girme düşüncemiz vardır. Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar da ilgimizi çekmektedir. Kısa vadedeki planımız, Aydın Bölgesinde en az 20 MW bir elektrik santralı kurmak ve Niğde bölgesinin jeotermal potansiyelini keşfetmektir. Uzun vadede Niğde bölgesinde yapacağımız başarılı bir aramacılıkla bu bölgeyi jeotermal enerji üretiminin merkezi haline getirmek istiyoruz.
 
Enerji yatırımlarınız ne zaman devrede olacak?
 
2018 yılı itibarıyla Aydın/İncirliova’da bir elektrik santralimizin işletmeye açılmış olacağını düşünüyoruz.
 
Alternatif enerji yatırımlarınızda 2016 yılsonu için planlar nasıl? Yeni yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? Enerji yatırımları için hangi bölgeler radarınızda?
 
2016 yılı içinde Aydın bölgesinde arama sondajlarına devam edeceğiz ve bu sondajları tamamladıktan sonra ilk etapta 20 MW bir elektrik santrali hedefimiz vardır. 20MW’lık bir santral kurduğumuzda, aylık 100.000 konutun elektrik ihtiyacını giderebiliyoruz. Enerji yatırımlarına Batı ve İç Anadolu’da devam edeceğiz.
 
Önümüzdeki 5 yıl için büyüme hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
 
Önümüzdeki 5 yıl için büyüme hedeflerimiz şöyle:
•Aydın bölgesinde en az 50 MW santrali işletmeye açmak,
•Batı Anadolu grabenlerinde yeni ruhsat alanlarına sahip olmak
•Niğde ruhsatlarımızda jeotermal kaynak keşfi yaparak bu bölgede en az 100 MW kapasiteli santraller kurmak
•Doğu Anadolu’daki volkanik alanların jeotermal potansiyellerini açığa çıkartmak için araştırmalarda bulunmak.